Här är kontaktuppgifterna till de ansvariga på Länsförsäkringar Bank

Hotet från bankerna

publicerad 23 mars 2023
- av Jan Sundstedt
Till vänster, Sven Eggefalk, vd och högst ansvarig för beslutfattningen inom Länsförsäkringar Bank. Mitten, Christian von Ahlefeld, compliance-chef. Till höger, Ellinor Örtegren-Johansson, chef för "Financial Crime Prevention".

Många medborgare frustreras över den makt bankerna har över sina kunder och den allvarliga trenden med allt mer godtyckliga avstängningar av bankkonton vilket ofta kan få förödande konsekvenser.

Nya Dagbladet tillmötesgår därför en förfrågan från läsare som följt Länsförsäkringar Banks övergrepp på medieföretaget bakom tidningen, om möjligheten att själva kontakta banken och ställa frågor till de ansvariga.

Har du också synpunkter på hur Länsförsäkringar Bank behandlar sina kunder? Tusentals läsare har följt utvecklingen och bakgrunden till bankens avstängning av Nya Dagbladets bankkonton och tidningsledningens privata bankkonton. Tilltaget ser ut att ha skett både regelvidrigt och olagligt och försatte tidningen på obestånd och på randen till konkurs efter att banken låste medieföretagets konto under lång tid utan vidare förklaring.

Många läsare runt om i landet har uttryckt avsky mot bankens agerande och berättar även hur de själva personligen drabbats av bankernas allt bredare maktmissbruk och godtyckliga avstängningar.

Samtidigt gör sig de ansvariga på banken oanträffbara. Kundkännedomsavdelningen är helt anonym och går inte att få träffa eller prata med per telefon. De ansvarigas identitet är hemlig och till bankledningen finns inte ens e-postadresser tillgängliga på bankens hemsida.

På grund av det ökade maktmissbruket valde därför Nya Dagbladet nyligen att exponera identiteten på de ansvariga på Länsförsäkringar Banks kundkännedomsavdelning. Nu publicerar tidningen även kontaktuppgifterna till de ansvariga och möjliggör för läsare som själva är drabbade av banken eller har frågor om bankens agerande och den allvarliga utvecklingen att ta kontakt med de ansvariga och ställa frågor.

Utöver kontaktuppgifter till de högst ansvariga på banken sammanställs också de allmänna kommunikationsvägar som banken själv tillhandahåller.

Nya Dagbladet uppmanar till sakliga samtal och mejl och uppmanar läsare och kunder som vill ta kontakt att hålla sig inom lagens ramar i kommunikationen med bankens ansvariga. Tidningen motsätter sig alla former av direkta hot mot enskilda anställda på banken. Samtliga kontaktuppgifter som publiceras nedan är kopplade till de ansvarigas yrkesutövning.

Kundkännedomsavdelningen på huvudkontoret i Stockholm har direkt ansvar för avstängningar, låsningar av bankkonton etc. medan man är helt anonym och uppger sig ej kunna nås på telefon. Bankens vd och ledning är dock som i alla företag högst och övergripande ansvariga för allt som sker inom bankens verksamhet.

Ansvariga på kundkännedomsavdelningen:

Christian von Ahlefeld, compliance-chef på Länsförsäkringar Bank. LinkedIn. Telefon: 072-5603133

Ellinor Örtegren-Johansson, chef för “Financial Crime Prevention” och en av de främst ansvariga för övergreppen mot medieföretaget bakom Nya Dagbladet. LinkedIn. Telefon: 08-58840340.

Susann Fredriksson, centralt funktionsansvarig för penningtvättsfrågor. LinkedIn. E-post: susann.fredriksson@lansforsakringar.se.

Kundkännedomsavdelningens allmänna e-postadress: kyc-coe@lansforsakringar.se, samt postadress: Länsförsäkringar Bank, KYC Center of Excellence, Svarspost 20118701, 110 00 Stockholm.

Ansvariga inom bankens ledning:

Sven Eggefalk, vd på Länsförsäkringar Bank. LinkedIn. E-post: sven.eggefalk@lansforsakringar.se.

Lennart Käll, styrelseordförande på Länsförsäkringar Stockholm samt skattefinansierade Sveriges Radio vilket tidigare avslöjades av NyD. LinkedIn. E-post: lennart.kall@lansforsakringar.se.

Charlotte Barnekow, vd Länsförsäkringar Stockholm och sitter i överstyrelsen för världens största näringslivsorganisation International Chamber of Commerce (ICC) vilket tidigare avslöjades av NyD. LinkedIn. E-post: charlotte.barnekow@lansforsakringar.se.

Allmänna och övriga kontaktuppgifter

Marie Eriksson, kommunikationschef Falun, telefon: 023-930 23 / 070-643 30 23. E-post: marie.eriksson@dalarnas.se.

Gemensam pressjour Länsförsäkringar (för journalister), telefon: 08-588 418 50. E-post: press@lansforsakringar.se.

Tidningsledningen har besökt huvudkontoret vid flera tillfällen utan att de ansvariga velat göra sig anträffbara på plats. Foto: Google Maps.

Bankens fysiska adress till huvudkontoret är Tegeluddsvägen 11, 115 41 Stockholm. Här finns den anonyma kundkännedomsavdelningen samt bankens ledning. Telefon, växel: 08-588 400 00.

 

Andra klagomålsvägar är bankens sida “Om vi inte är överens”. Motsvarande avdelningar finns i de olika länen, nedan uppgifterna för Dalarnas Försäkringsbolag som varit delansvariga för hanteringen kring nedstängningen av Nya Dagbladets bankkonton.

Klagomålsansvarig, nås på telefon 023-930 00, klagomal@dalarnas.se eller brev till Klagomål, Dalarnas Försäkringsbolag, Box 3,791 21 Falun. Klagomålsansvarig, Jenny Schelin, är registrerad hos Finansinspektionen.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!