Fredsforskare: “Sverige blir Washingtons lydstat”

Sverige-Nato-relationen

publicerad 22 mars 2024
- av Markus Andersson
Amerikanska soldater under övning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fredsforskaren Frida Stranne och statsvetaren Trita Parsi skriver i vänstertidningen ETC om hur DCA-avtalet som i december undertecknades av regeringen innebär att ”inte mindre än 17 militära faciliteter på svensk mark öppnas upp för amerikanska militärbaser eller för amerikansk trupp”.

Amerikansk personal kommer kunna agera utanför svensk lagstiftning i Sverige och inte ens svensk säkerhetspolis kommer att ha tillåtelse att övervaka dem”, varnar man.

Det är inte klart när riksdagen ska rösta om förslaget, men om det godkänns, menar författarna att det innebär ett paradigmskifte för Sverige av negativ art.

Det är ett beslut som förändrar svensk försvarspolitik i grunden, där vi avsäger oss vår suveränitet och lägger stora delar av makten för svenska säkerhetsöverväganden i händerna på USA:s allt mer oförutsägbara politiska ledarskap”.

Det knappt omdebatterade avtalet ger USA ”obehindrad tillgång till och användning” av svenska anläggningar och områden. Vissa delar av Sveriges territorium kommer enbart få användas av amerikansk militär och hamna under amerikansk jurisdiktion”, skriver man vidare.

“Svenskt territorium förlorar sin mening”

Ännu mer problematiskt är att avtalet är formulerat så att svensk lagstiftning inte längre är garanterad att gälla de delar av Sverige där den amerikanska militären är baserad, svenska myndigheter kommer därför inte att kunna agera om amerikanerna begår brott eller ägnar sig åt andra former av suspekt verksamhet.

Amerikansk personal kommer att kunna agera utanför svensk lagstiftning i Sverige och inte ens svensk säkerhetspolis kommer att ha tillåtelse att övervaka dem. Svenska myndigheter förlorar även rätten att inspektera amerikanskt flyg och sjöfart när de rör sig på svenskt territorium”.

Själva begreppet ’svenskt territorium’ förlorar sin mening när Sverige nu tänker ge upp sin självständighet på detta remarkabla sätt”, fortsätter man.

“Lydstat till Washington”

Man går så långt som att hävda att försvarsdepartementet gör Sverige ”till en lydstat till Washington” och att avtalet innebär att vi ”sitter kvar i det sjunkande skeppet” även om Nato skulle upplösas.

Ett medlemskap i Nato påstods av förespråkarna vara viktigt för svensk självständighet, för att stärka oss genom att ingå i en sammanslutning som en suverän och likvärdig partner, och för att inte hamna under rysk dominans. Med det här avtalet hamnar vi istället under amerikansk dominans genom att sälja ut vår suveränitet till Washington och på så vis bli beroende av ett USA som försvagas för varje år som går”, varnar författarna.

Sverige behöver inte på något sätt välja bort en bra relation till USA om vi väljer bort det här avtalet. Men en bra relation för svensk del baseras på ömsesidig respekt där Sverige inte tvingas underordna sig en rad intressen som formulerats i Pentagon och som inte sammanfaller med våra”, betonas det vidare.

“Arbeta för avspänning”

Istället för att vara ”sammanflätad med en genom-militariserad ekonomi” föredrar författarna att Sverige som Natomedlemmar bör ”förvalta den roll vi haft historiskt och aktivt arbeta för avspänning” – exempelvis genom att medla i den potentiella konflikten mellan Kina och USA.

Man ser också Donald Trump som en potentiellt oberäknelig president vars ledarskap kan innebära stora “risker” och uppmanar därför Riksdagen att ”fundera en vända till på om den vill ge upp Sveriges självständighet till Washington under dessa omständigheter”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!