Förskolebarn ska matas med vänsterradikal propaganda

publicerad 6 januari 2021
Även förskolebarn ska utsättas för politisk propaganda.

Skolverket vill intensifiera den politiska propagandan och kräver nu att barn i för- och grundskola ska fokusera mer på så kallade ”maktrelationer” och på att ”kritiskt granska klass, genus, etnicitet och andra rättvise- och maktfrågor”.

Arbetssättet som förespråkas är ”critical literacy” och har blivit mycket stort i USA, men bedöms av kritiker till stor del handla om att indoktrinera barnen med vänsterradikal propaganda som bygger på postmodern marxistiskt influerad så kallad kritisk teori.

Critical literacy handlar om att: a) bygga förståelse för ett innehåll med hjälp av språket, b) kunna tolka och jämföra olika textformer, c) få en sammanhållen syn…

 


Liknande artiklar: