Inrikes

Foto: Pixabay

“Rädda barnen från strålningsskador!”

Insändare Föräldrar har rätt att kräva att arbetsmiljön för barnen är fri från extrema nivåer av strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd.


Steget efter


Foto: Flickr/USACE Europe District/CC BY 2.0

Elevers kunskapsnivå har sjunkit

Inrikes Beror inte på minskad studiemotivation. Elever i svenska skolor lär sig inte lika mycket som tidigare, menar Skolverket.


© Can Stock Photo Inc. / CITAlliance

Ovaccinerade barn förbjuds gå i skolan

Hälsa Kan inskränka de mänskliga fri- och rättigheterna. I kanadensiska Calgary kommer 100 elever inte att få gå till skolan. Detta då de inte vaccinerat sig mot mässling.


Skoldebatten

”Läroplanens syfte: goda producenter”

Debatt Hela läroplanens syfte kan ifrågasättas. Det handlar om att tjäna pengar på det systemet formar oss till snarare än att utveckla människan. Det skriver Krister Lind i NyD Debatt.


Foto: Montage / Can Stock Photo Inc. / lunamarina

Generna största faktorn vid studieresultat

Vetenskap Studie som omfattar över 11 000 elever. Enligt forskare vid Kings Collage i London spelar genetiken en större roll vid studieresultaten än faktorer som miljö och uppväxt.