Charlotte von Essen ny Säpochef

publicerad 26 augusti 2021
Charlotte von Essen på dagens presskonferens med inrikesminister Mikael Damberg (S).

Charlotte von Essen, som de senaste åren varit biträdande chef på Säkerhetspolisen, tar nu över chefsposten efter att Klas Friberg meddelat sin avgång.

Von Essen kom till Säpo som biträdande chef våren 2017 från ett jobb som lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala.

Hon har därtill en bakgrund på justitiedepartementet där hon började som rättssakkunnig 2001 och blev departementsråd 2009 samt rättschef 2011.
Charlottes breda erfarenhet från styrning av myndigheten…Fakta: Säpo

Säkerhetspolisen (Säpo) är en av Sveriges två operativa polismyndigheter, där den andra är Polismyndigheten. Säkerhetspolisens uttalade uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Myndighetens chef utses av regeringen.

 


Liknande artiklar: