Allvarliga fel i OECD:s coronarapport

Pandemiöverdrifterna

publicerad 30 november 2020
- av Isac Boman
OECD:s coronarapport innehöll flera allvarliga räknefel.

Sverige pekades nyligen ut som sämst på att minska smittspridningen och skriva ut patienter från intensivvården i en OECD-rapport. Nu står det dock klart att rapporten inte går att lita på då den innehåller ett stort antal felaktiga uppgifter och beräkningar.

Enligt skattefinansierade SVT har organisationen blandat ihop antalet utförda tester per vecka och per dag för fyra länder i undersökningen – däribland Sverige.

– Värdet var sju gånger för högt. Enligt dem låg vi nästan i topp när det gäller antal tester och det stämmer inte, säger Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, och menar vidare att ”det är skrämmande och häpnadsväckande” att de allvarliga felen har släppts igenom och publicerats.

I praktiken innebär det att rapporten till stora delar är värdelös som källa och OECD medger själva att man har räknat fel men hävdar att rapporten kommer att uppdateras framöver.

– Vi har gjort misstag, säger Guillaume Dedet på organisationens hälsoavdelning.

Exakt hur en resursstark organisation som OECD kan ha blandat ihop siffror för tester per vecka och per dag och dessutom publicerat den felaktiga statistiken framgår inte, men klart är att såväl Sveriges som Tysklands, Nederländernas och Spaniens siffror i rapporten är helt felaktiga.

Även Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till studien och pekar på att OECD främst har kompetens att arbeta med ekonomiska frågor.

– De har sett det som ekonomiska siffror. De har inte förstått komplexiteten i dessa data.

Han förklarar vidare att mätningen gjordes när Sverige testade en stor del av befolkningen och att fler fall kommer att hittas ju mer man testar, något som gör rapportens slutsatsen missvisande.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!