Hälsa

Nordbor lyckligast i Europa

Hälsa Dystert i Bulgarien. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Schweiz är de gladaste länderna i Europa.