statistikNordbor lyckligast i Europa

HälsaDystert i Bulgarien. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Schweiz är de gladaste länderna i Europa.


Veckans teckning