Pandemibedrägeriet

Fungerar verkligen coronatesterna?

PCR-tester används över stora delar av världen för att utröna om någon har smittats med coronaviruset eller inte. Men hur fungerar dessa tester, och hur pålitliga är de egentligen?

publicerad 24 augusti 2020

I Sverige och de flesta andra länder används nu så kallade PCR-tester för att utröna om någon är smittad av det nya coronaviruset SARS CoV-2 eller inte. Experter ifrågasätter samtidigt huruvida metoden faktiskt är lämplig för diagnosticering – inte minst PCR-testets framlidne skapare Kary Mullis som i tydliga ordalag underströk just detta under sin levnadstid.

PCR är en förkortning för ”polymeras kedjereaktion” och är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som togs fram av Kary Mullis 1983 – något som Mullis sedermera belönades för med Nobelpriset i kemi år 1993.

Så kallade RT-PCR-tester är inriktade på att analysera genetiskt material och är en metod som i korthet går ut på att extrahera genetiskt material – RNA eller DNA – och sedan replikera en viss DNA-sekvens hundratusentals gånger, för att få fram tillräckligt många exemplar av sekvensen för att dessa ska kunna analyseras djupare.

Beroende på vilken typ av PCR som används, tar sjukvårdspersonal prover antingen från bakre delen av halsen, ett salivprov, ett vätskeprov, ett prov från lungorna eller…Fakta om testmetoderna som används för att spåra coronavirus

Foto: Madprime/CC0 1.0

Så kallade RT-PCR-tester är inriktade på att analysera genetiskt material och är en metod som i korthet går ut på att replikera en viss DNA-sekvens hundratusentals gånger - för att få fram tillräckligt många exemplar av sekvensen för att dessa ska kunna analyseras djupare. RT-PCR-metoden förespråkas av bland andra amerikanska hälsodepartementet och Världshälsoorganisationen.

Den andra typen av tester kallas för serologiska och letar efter specifika antikroppar som människokroppen har producerat för att bekämpa viruset. Om dessa antikroppar kan detekteras så testar patienten också positivt för coronaviruset. Denna typer av tester har använts i bland annat Kina och Singapore.

 


Liknande artiklar: