13 miljoner i sanktionsavgift för Bonnier

publicerad 5 juli 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tar ut en sanktionsavgift på 13 miljoner kronor från Bonnier News. Detta eftersom man använt sina kunders personuppgifter utan deras samtycke.

IMY har granskat hur Bonnierkoncernen hanterar personuppgifter i syfte att använda för marknadsföring. I granskningen kan man se att koncernen samlar in uppgifter från olika källor som sedan används till riktad reklam på nätet, marknadsföring via fysisk post samt även telefonförsäljning. Exempelvis handlar det om uppgifter om köp som gjorts inom koncernen eller vad kunderna klickar in sig på hos deras webbplatser. I en del av fallen har dessa uppgifter även använts tillsammans med inköpta personuppgifter som bland annat kundens kön, bilägande eller postnummer.

På grund av detta utfärdar IMY en administrativ sanktionsavgift till bolaget. Däremot menar man att koncernen tagit till åtgärder för att minska intrånget i kundernas integritet, något man tagit med i sin bedömning av storleken på avgiften.

Bonnier News menar att man har en intresseavvägning för denna hantering av personuppgifter, det vill säga att man bedömt att koncernens intressen väger tyngre än den registrerades och att behandlingen av personuppgifter därmed är nödvändig för aktuell marknadsföring.

Sådan omfattande profilering kräver enligt IMY:s bedömning samtycke. Intresseavvägning går inte att använda som rättslig grund för sådan personuppgiftsbehandling, säger Ulrika Bergström som lett IMY:s granskning.

Eftersom Bonnier har användare i många länder har detta beslut fattats i samarbete med övriga dataskyddsmyndigheter i EU, uppges i pressmeddelandet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!