Hälsa

Strålskyddsstiftelse lanseras

Parallellt med statliga Strålsäkerhetsmyndigheten lanseras ett icke statligt alternativ, Strålskyddsstiftelsen.

Stiftelsen skriver på sin hemsida:

Strålskyddsstiftelsen arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Stiftelsen har bildats på grund av svåra brister i reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och annan trådlös teknik. En hel generation exponeras idag ända från fosterstadiet för nivåer som ingen tidigare utsatts för. Samtidigt visar forskningen att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön. Många människor vittnar om att strålningen ger dem lätta till mycket svåra symtom.

Behovet av information, stöd och regleringar är akut.

Stiftelsens hemsida: www.stralskyddsstiftelsen.se

Liknande artiklar

Skador av 5G-liknande strålning redovisades 1977 Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som ...
Italiensk domstol beordrar regeringen att informer... En domstol i Rom beslutade i november 2018 att regeringen måste informera allmänheten om hälsorisker med mobilanvändning...
Psykisk ohälsa kostar samhället 200 miljarder per ... Regeringen och myndigheterna har trots satsningar på över 10 miljarder misslyckats med att motverka den kraftiga ökninge...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!