Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar kritiken

publicerad 13 december 2012
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

För att kontrollera nivån av radiovågor i miljön och bevaka trender i miljön har Strålsäkerhetsmyndigheten mätt radiovågor från mobiltelefoni, olika typer av kommunikationssystem, trådlösa datornätverk, radio- och TV-sändare i följande städer: Ljungby, Helsingborg, Göteborg, Jönköping och Stockholm. 

Som väntat överskred mätresultaten aldrig de rekommenderade maxvärdena. Och tvärtemot vad Egon Reiver, Henrik Thurén och Olle Johansson påstår i en artikel på Nyadagbladet.se finns det ingen anledning att misstänka hälsopåverkan vid så låga nivåer av radiovågor som vi mätte, och som finns exempelvis i stadsmiljö.

Världshälsoorganisationen (WHO) gör en liknande bedömning. Stöd för vår bedömning får vi även från i stort sett alla strålsäkerhetsmyndigheter i världen.

Olle Johansson med debattkollegor pekar på ett antal olika sjukdomssymtom som de kopplar till exponering för svaga radiovågor från exempelvis mobilbasstationer. Men trots omfattande forskning har symtomen inte kunnat kopplas till exponering för svaga radiovågor.

Debattörerna påstår att Strålsäkerhetsmyndigheten inte tar hänsyn till den så kallade försiktighetsprincipen. Det är fel. Enstaka studier har visat ett samband mellan långvarig och flitig användning av mobiltelefon och en något förhöjd risk för hjärntumör eller hörselnervstumör. Därför rekommenderar myndigheten sedan 2004 av försiktighetsskäl att den som talar i mobiltelefon ska använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen.

 

Torsten Augustsson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för strålskydd och kärnsäkerhet. Myndighetens verksamhet omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning. Förutom kärnkraft ser myndigheten även till annat som är strålningsrelaterat; bland annat radon, mobiltelefoner, solarier. Den ska vara pådrivande i frågor som syftar till bättre strålskydd och ökad kärnsäkerhet.

Myndighetens webbplats

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!