Mobiler försämrar sömn och hälsa

publicerad 18 februari 2017

Kings College i London har gjort en metastudie över de fem senaste årens forskning om sambandet mellan barns användning av mobiltelefoner och surfplattor och sömnproblem.

125 000 barn omfattades. Man fann att den växande användningen av trådlös teknik ger ökade sömnproblem hos barn och unga och rekommenderade breda informationssatsningar till läkare, lärare och skolhälsa.

Återkommande sömnbrist leder till en rad hälsoproblem, säger huvudförfattaren Ben Carter.

Med ökad användning kommer problemen att växa. Andra rapporter talar om ökande psykiska problem och växande förskrivning av melatonin mot sömnproblem. En tiodubbling på tio år. Andra symptom är onormal trötthet, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet, brännande hud och utslag, ångest och stresskänsla.

Källa: Strålskyddsstiftelsen

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!