Läkaren som upptäckte omikron: ”Europas coronapolitik är extrem”

Coronarepressionen

publicerad 1 december 2021
- av Markus Andersson

Den sydafrikanska läkaren och styrelseledamoten i det sydafrikanska läkarförbundet, Angelique Coetzee, var den som uppmärksammade världen på den nya virusvarianten. Nu går hon dock ut offentligt och kritiserar de extrema åtgärder och coronarestriktioner som införts av bland annat den brittiska regeringen och menar att det inte finns någonting som motiverar denna typ av repression.

Låt mig vara tydlig: ingenting som vi vet om denna nya variant motiverar de extrema åtgärder som den brittiska regeringen vidtagit”, skriver hon i en debattartikel i Daily Mail och syftar bland annat på det införda munskyddstvånget och restriktionerna för resenärer.

Hon påpekar i sin text att ingen av de personer som smittats av omikron i Sydafrika har utvecklat några allvarliga symptom eller ens behövt uppsöka sjukhusvård.

Coetzee beskriver vidare att hon är helt chockerad över den globala responsen på upptäckten av omikron och att den panik som uppstått inte var någonting som hon kunnat föreställa sig eller förbereda sig på.

Även om ingen ännu vet hur farlig varianten är eller vilken samhällspåverkan den kan få så valde ett flertal länder att nästan omedelbart införa mycket hårdare coronarestriktioner – trots att man vet allt för lite för att införa denna typ av åtgärder.

Storbritannien och andra europeiska länder har reagerat med hårda reserestriktioner på flygplan från södra Afrika och även infört hårdare regler på hemmaplan när det kommer till maskbärande, böter och förlängd karantän … Den enkla sanningen är denna: Vi vet fortfarande alldeles för lite om omikron för att fatta sådana beslut eller införa sådana policys”.

Läkaren pekar på att man i Sydafrika, där varianten upptäcktes, har en mycket mer sansad syn där man inte infört några nya restriktioner eller talat om nedstängningar – helt enkelt eftersom ingenting ännu tyder på att detta skulle vara nödvändigt.

Hon anser också att Sydafrika blir ”straffade” för att man upptäckt virusvarianten eftersom ett flertal länder omedelbart infört ett inreseförbud från landet trots att de saknar kunskap om omikron – något som också gjort den sydafrikanska regeringen upprörd.

Om det är som en del evidens pekar på, att omikron visar sig vara ett snabbt spridande virus med mestadels milda symptom för en majoritet av befolkningen som smittas, kan det vara ett användbart steg på vägen att uppnå flockimmunitet”, menar hon vidare.

Coetzee berättar också att de patienter hon har behandlat hade mycket milda symptom och att hennes åsikt är att Storbritannien och andra europeiska länders paniska hållning leder till att skapa en helt onödig rädsla för virusvarianten.

Hon avslutar sin debattartikel med att mana till sans och påpekar att det sämsta vi kan göra är att agera i panik – och att detta bör gälla även för världens regeringar.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!