HD-dom: Cannabisolja skall klassas som narkotika

publicerad 23 juni 2019
- av Markus Andersson
Den allt mer populära CBD-oljan narkotikaklassas nu trots dess naturmedicinska egenskaper om den innehåller THC.

Både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har tidigare sagt nej. Nu har Högsta domstolen sagt sitt och slagit fast att CBD-olja skall klassas som narkotika, även om den är tillverkad av laglig industrihampa.

CBD-oljan som tillverkas av industrihampa och som döpts efter den farmakologiska ingrediensen cannabidiol klassades förra året som ett läkemedel varpå företag som sålt den smärtlindrande produkten stoppades från detta.

Nu har också Högsta domstolen slagit ned och anser att cannabisolja som innehåller THC ska klassas som narkotika, även om den är baserad på industrihampa. Man prövade saken sedan riksåklagaren överklagat en friande dom om narkotikabrott där den tilltalade innehaft fem flaskor med CBD-olja – som hade tillverkats av laglig hampa.

Enligt Högsta domstolen är det klart att undantaget avseende industrihampa endast avser växter av släktet Cannabis. En beredning som innehåller THC träffas inte av undantaget och utgör därför narkotika. Den s.k. legalitetsprincipen ställer bl.a. krav på att straffrättslig reglering inte får vara för obestämd. Narkotikaregleringen och undantaget för industrihampa är enligt Högsta domstolen inte så otydlig att en tillämpning av bestämmelserna skulle strida mot legalitetsprincipen”, skriver man i ett pressmeddelande.

Från Läkemedelsverkets sida ser man positivt på domen och menar att det blir tydligare vad som gäller fortsättningsvis. Man menar att “en av farorna med oljan är att patienter kan överge sina traditionella mediciner till förmån för cannabisoljan eftersom den har rykte om sig att kunna bota många sjukdomar”.

– Preparat som inte är kontrollerade kan innehålla vilka föroreningar som helst eller så innehåller det inte alls det som påstås. I vissa fall kan man tänka sig att det inte är kontrollerad tillverkning enligt god tillverkningssed, säger Josefin Liljeteg, biträdande enchetschef på Läkemedelsverket till Omni.

Mer än hälften av USA:s delstater tillåter dock läkare att skriva ut cannabis på recept och medicinsk cannabis är på väg att bryta igenom på bred front i flera länder.

Domen kan läsas i sin helhet här.

Fakta: CBD och THC

I dag är de främst två av de över 100 så kallade cannabinoider som finns i cannabisplantan som är intressanta inom den medicinska forskningen.

THC är den rusgivande huvudingrediensen. Den ökar aptit och minskar illamående. THC är också intressant för att minska smärta, inflammation och problem med muskelkontroll.

Cannabidiol, CBD, är inte psykoaktivt och ger i sig själv inget rus. Användningsområden skulle kunna vara att minska smärta och inflammation samt kontrollera epileptiska anfall. CBD har också visat sig kunna ha viss antipsykotisk effekt och skulle isolerat kunna användas för att hjälpa människor med psykiska sjukdomar. Många använder den också mot cancer.

Den etablerade forskningen haltar dock fortfarande inom området.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!