Forskare om Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport: “gravt missvisande”

publicerad 10 december 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sex svenska forskare verksamma inom forskningsområdet hälsoeffekter av strålning från trådlös teknik och mobiltelefoner har i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten begärt att miljöhälsorapportens avsnitt om elektromagnetiska fält skrivs om eftersom det är ”gravt missvisande”, innehåller ”uppenbara fel och brister” samt att de båda professorerna från Karolinska Institutet som skrivit avsnittet har “uppenbara intressekonflikter”.

De sex svenska forskarna bakom den hårda kritiken som sändes till Folkhälsomyndigheten den 14 maj 2018 står Lennart Hardell, Lena Hedendahl, Michael Carlberg, Fredrik Söderqvist, Kjell Hansson-Mild och Igor Belyaev. De två förstnämnda är läkare.

De sex svenska forskarna pekar på att de två professorerna från Karolinska Institutet, Anders Ahlbom och Maria Feychting, som levererat kapitlet om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017 även har ”uppenbara intressekonflikter”.

Miljöhälsorapporten har “uppenbara fel och brister”

De sex svenska forskarna konstaterar:

Miljöhälsorapporten belyser inte kunskapsläget om radiofrekventa fält och hälsorisker. Den måste därför dras tillbaka och skrivas om av personer med aktuell kunskap inom området och utan intressekonflikter. Vi har här koncentrerat oss på delen om radiofrekventa fält. Vi har inte diskuterat stycket om kraftfrekventa fält i Miljöhälsorapporten. Även här finns uppenbara fel och brister. IARC genomförde 2002 en utvärdering med slutsatsen att de ’möjligen är cancerframkallande för människa’, Grupp 2B. Anmärkningsvärt är att ingen av oss tillfrågats om att delta i den svenska riskutvärderingen. Den har i stället gjorts av två personer (Ahlbom, Feychting) med uppenbara intressekonflikter.

Som exempel på de uppenbara fel som finns i miljöhälsorapporten anger de sex svenska forskarna detta påstående:

Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.” (Ahlbom, Feychting, Miljöhälsorapport 2017, sid 14)

De sex forskarna uppger att läget i själva verket är det motsatta:

Det finns växande vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker, inklusive ökad risk för cancer.

Anders Ahlboms och Maria Feychtings intressekonflikter redovisas inte av Folkhälsomyndigheten i miljöhälsorapporten. De sex forskarna menar dock att detta borde gjorts och hänvisar till en bedömning från Karolinska Institutets eget etiska råd från år 2008:

Artikelförfattarna refererar till ICNIRP när det gäller de svenska gränsvärdena (eller ”referensvärden”) för radiofrekventa fält. Bägge författarna, Ahlbom och Feychting, har varit eller är medlemmar i denna organisation. De redovisar inte den intressekonflikt med möjlig jävssituation som detta medför, se bedömningen av etikrådet vid Karolinska institutet 2008-09-09 (Dnr 3753-2008-609)”.

Strålskyddsstiftelsen har tidigare sänt en kritisk granskning till Folkhälsomyndigheten och pekat på många fel i rapporten. Stiftelsen har liksom de sex svenska forskarna begärt att miljöhälsorapporten skrivs om.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!