Krönikor

Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

"Skolmedicinen vill censurera sina kritiker"

Krönikor Lars Bern belyser de bakomliggande orsakerna till varningen för "felaktiga råd" om kost och hälsa i böcker som inte godkänts av skolmedicinen.


Fem studenter får lämna läkarutbildningen – fuskade på högskoleprovet

Inrikes Fem medicinare får lämna läkarprogrammet vid Karolinska institutet efter att de fuskat på höstens högskoleprov. Samtliga fem är av utländsk härkomst – trots detta tänker Universitets- och högskolerådet inte granska provresultat i denna grupp närmare för att stävja fusk. – Etnicitet är inte intressant för oss. Vi kan inte avgöra en persons etnicitet utifrån personnummer, […]