Hälsa

Gröna områden viktiga för mödrar

Hälsa Blivande mödrar som bor i områden med mycket träd, gräs och annan grönska löper mindre risk att föda för tidigt, enligt en studie vid Oregon State Universtity. Det gäller även sedan man justerat för andra faktorer, som föroreningar och ljudnivå. 64 000 födslar har ingått i studien och andelen mycket tidiga födslar var 20 procent lägre […]


Steget efter