Hälsa

5G riskerar kraftig ökning av hälsofarlig strålning

Enligt uppgifter från Ericsson kommer människors exponering för mikrovågsstrålning att öka enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett “stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i Sverige.

Illustrationen är hämtad från en presentation av Christer Törnevik från Ericsson vid ITU (International Telecommuncations Union) i december 2017. Avståndet mellan en 5G-basstation (kallad Massive MIMO) på ett hyreshus och närmsta bostad bör vara över 115 meter för att den extremt starka 5G-strålningen inte ska överskrida gränsvärdet i länder som exempelvis Schweiz, Italien och Ryssland. Dessa länder har 100 gånger lägre gränsvärden jämfört med Sverige.
I Sverige gäller gränsvärden som inte skyddar mot hälsorisker med långvarig exponering, exempelvis cancer och psykisk ohälsa, trots att riskerna väl belagda i forskningen, skriver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.

Ryssland har haft dessa lägre gränsvärden sedan 1960-talet baserat på forskning som redan då visat att långvarig exponering vid nivåer under det svenska gränsvärdet orsakar skadliga hälsoeffekter. Illustrationen visar också att gränsvärdet i de tre länderna överskrids 35 meter vertikalt snett nedåt från basstationen.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!