Svenskar köper mindre ekologiskt

publicerad 9 november 2022
- av Sofie Persson
Ekologiskt innebär bland annat att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.

Köp av ekologiska varor har minskat i Sverige med ungefär en miljard kronor mellan 2020 och 2021. Detta trots att priser på ekologiska varor inte ökat på samma sätt som icke ekologiska matvaror.

Vad nedgången beror på är oklart, men kan ha att göra med att ekologiskt är dyrare och att många i nuläget helt enkelt inte bedömer sig ha råd.

Att handla ekologisk mat har länge haft ett ökande intresse i Sverige, men nu visar nya siffror att alltfler svenskar väljer bort den typen av varor i affären. Under 2020 köpte svenskarna matvaror för drygt 276 miljarder kronor, varav 20,3 miljarder ekologisk. 2021 köptes det mat för 283,5 miljarder kronor, där endast 19,3 miljarder var ekologiskt.

Med andra ord handlar det om omkring en miljard i minskning på ett år.

Vad det beror på är ingen självklarhet, men kan bland annat bero på att ekologiska varor fått konkurrens av exempelvis vegetariskt eller lokalodlade produkter, menar Ica:s hållbarhetschef Anders Axelsson.

Även Coop Sveriges hållbarhetschef Mattis Bergqvist håller med och menar att många tycker närodlat är viktigare.

Hållbarhetsfrågan är väldigt bred och ekologiskt är en lösning. Många tycker att närodlat är viktigare, säger Bergqvist till skattefinansierande SVT.

Ekologiska lantbrukarnas ordförande Erika Olsson konstaterar att matpriserna ökat bland annat på grund av att insatsmedel, det man behöver för att producera mat, har stigit i pris. Däremot har ekologiska produkter inte ökat på samma sätt, förklarar Olsson, vilket gör att prisgapet mellan ekologiska produkter och vanliga är betydligt mindre än tidigare.

Detta gör att det konventionella jordbruket, alltså de som använder handelsgödsel och kemikalier, har fått ökade kostnader, säger Olsson. Vi som odlar ekologiskt har inte fått de ökade kostnaderna på samma sätt eftersom vi producerar vår egen gödsel, vår egen dynga och har vårt eget foder i större utsträckning.

Prisskillnaderna mellan konventionell och ekologisk mat kan skilja mycket, men det behöver inte göra det. I vissa fall kan till och med en ekologisk vara kosta mindre. Olsson råder konsumenter att åtminstone titta på de varorna innan man bestämmer sig.

Sen kanske man inte alltid kan välja ekologiskt, men kanske kan man göra det ibland.

Ekologisk mat innebär att man inte får använda sig av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel. Det är även tillåtet att använda biologiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.

Om ett djur behandlas med läkemedel, exempelvis antibiotiska, förlängs karenstiden innan djuret får slaktas.

Man får inte använda genetiskt modifierade organismer eller bestrålning. Ett fåtal tillsatser får användas.

Källa: Livsmedelsverket

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!