450 000 ton råvaror blev aldrig mat

publicerad 14 februari 2024
- av Sofie Persson
En tredjedel av de odlade morötterna lämnade aldrig gårdarna.

Cirka 450 000 ton livsmedelsråvaror blev aldrig till mat årligen mellan 2020 till 2022, visar en rapport från Jordbruksverket. Exempelvis lämnade en tredjedel av de odlade morötterna aldrig gårdarna under 2020.

Livsmedelsförluster innebär exempelvis grönsaker som inte kan skördas utan istället komposteras eller blir djurfoder, djur som inte slaktas eller fisk som kastas tillbaka i haven.

En slutrapport, baserad på åtta delrapporter inom produktion av nötkött, griskött, mjölk, kvarnvete, potatis, morötter, jordgubbar, fisk och skaldjur i Sverige, visar att ungefär 450 000 ton livsmedelsråvaror inte lämnade gårdar, båtar, packerier, kvarnar och slakterier för att bli mat per år.  Den siffran beräknas dock vara ännu större eftersom de åtta produktgrupper som studerats endast står för omkring 50 procent av primärproduktionen.

En tredjedel av morötterna som odlades under 2020, det vill säga 38 000 ton, lämnade inte gårdarna för att bli mat. Förlusten av nötkött på gårdar utgjorde åtta procent av nötköttsproduktionen, 13 000 ton i slaktad vikt.

Även omkring hälften av de ätliga slaktbiprodukterna, som exempelvis blod, blev heller inte mat under 2020. Det kan räknas om till att 156 miljoner portioner blodpudding istället gick till avfall.

Livsmedelsförluster behöver få större fokus framöver. Vi vill i samverkan med branschen, myndigheter och andra aktörer jobba med åtgärdsförslagen för att få till en förändring, säger Karin Lindow projektledare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!