En av tio högstadieelever har skickat nakenbilder

publicerad 15 september 2023
- av Sofie Persson
Flickor drabbas ofta av ryktesspridning och "skammande" i samband med nakenbilder.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En av tio svenska högstadieelever har skickat nakenbilder på sig själv till någon annan, visar en ny kartläggning. Omkring 30 procent av flickorna i högstadiet uppger också att de känner sig pressade att skicka sådana bilder eller filmer.

I ett nytt forskningsprojekt, finansierat av forskningsrådet Forte, har man kartlagt högstadieelevers så kallade “sexting”, det vill säga att skicka bilder, filmer eller texter med sexuellt innehåll.

I projektet svarade 1653 elever från tio olika högstadieskolor i Västsverige på enkätfrågor, något som gjordes om två år senare för att följa hur det utvecklats. Vidare valde man ut 54 elever till fokusgrupper där man kunde ställa mer detaljerade frågor.

I kartläggningen kom man fram till att cirka en av tio högstadieelever har skickat nakenbilder på sig själv. Bland de i årskurs sju hade mellan fem och tio procent skickat nakenbilder, en siffra som låg på 25 procent i årskurs nio. Samtidigt har ungefär en fjärdedel tagit emot nakenbilder.

Flickor och pojkar har ungefär samma benägenhet att skicka nakenbilder, men det är däremot vanligare att flickor får dessa skickade till sig. Pojkar hade också generellt oftare en positiv upplevelse av “sexting” än flickor.

Vidare uppgav 30 procent av flickorna att man kände press att skicka sexuella bilder eller liknande på sig själv. Den siffran låg på tio procent hos pojkar.

Studien visar att det är vanligare att tjejer drabbas av ryktesspridning och skammande. Killar som har skickat nakenbilder av sig själva verkar ha lättare att skämta bort det och tar det inte lika allvarligt, säger forskaren Carolina Lunde forskning.se.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!