Polen avvisar EU:s migrationsreform

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 1 juni 2023
- av Jan Sundstedt
Polen EU
Polen är återigen på kollisionskurs med EU:s migrationspolitik.

Den polska regeringen kommer inte att samarbeta med det program för tvångsförflyttning av migranter som föreslagits av det svenska rådet för EU:s ordförandeskap, offentliggjorde landets utrikesdepartement på onsdagen.

Det finns inget och det kommer inte att finnas något samtycke till tvångsförflyttning av migranter till Polen, kommenterar Polens inrikesminister Mariusz Kamiński.

EU-kommissionens förslag till migrationsreform avser en förändring av unionens migrations- och asylsystem, inklusive omplacering av upp till 120 000 migranter per år eller motsvarande 22 000 euro per migrant. De länder som vägrar ta emot invandrare kommer således att bötfällas, enligt EU-källor till den polska pressbyrån (PAP).

Migrations- och asylreformen diskuterades den 24 maj under ett möte med unionens respektive ambassadörer. Utgångspunkten var EU-kommissionens förslag, som Polens ständiga representant Andrzej Sadoś meddelade att Polen bestämt avvisar.

Sadoś uttryckte inför mötet att det föreslagna systemet inte säkerställer tillräckliga solidaritetsåtgärder. Polen motsätter sig också alternativet med ekonomiskt bidrag som alternativ till att ta emot migranter, vilket Sadoś kallade ”ett straff” för vägran att uppfylla kraven.

Premiärministern invänder mot förslaget

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki invände på fredagen att systemet i praktiken skulle innebära att länderna får välja mellan att antingen ta emot migranter eller betala in kontanter till en särskild fond, meddelar nyhetsbyrån Politico.

Enligt Morawiecki skulle då länder, som vägrar obligatoriska omplaceringar, komma att behöva betala minst 22 000 euro för varje migrant de inte tar emot – för att kompensera andra länder för kostnaderna för att ta emot dessa personer.

I ett något modifierat utkast från fredagen föreslås att ”obligatoriska ansvarskompensationer” ska utlösas om åtagandena om omplacering understiger 60 procent av de totala behoven. Detta skulle leda till en kompensationsmekanism där länder som inte uppfyller sin omplaceringskvot inte skulle kunna skicka tillbaka migranter till deras första europeiska inreseland.

För att förslaget ska antas av EU:s verkställande organ krävs en kvalificerad majoritet bland EU:s medlemsstater, och det är fortfarande långt ifrån säkert att förespråkarna för reformen kommer att uppnå detta.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!