Henry Kissinger: “Den liberala världsordningen” är hotad

publicerad 21 april 2020
  Hillary Clinton med Henry Kissinger.

  Den högt profilerade judisk-amerikanske ultraglobalisten Henry Kissinger oroas över coronapandemin. Det är dock inte det mänskliga lidandet som vållar oron hos den Trilaterala kommissionären och flitiga Bilderbergbesökaren, utan att "den liberala världsordningen" kan vara hotad som en följd av att myndigheterna tappar i legitimitet inför folket.

  Precis som Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst (Must) är Kissinger uttalad anhängare av en rådande "liberal världsordning". För första gången på åtta månader har Kissinger nu valt att uppdatera artikelarkivet på sin hemsida med en artikel där han uttrycker oro över dess framtid och vad han anser måste göras för att inte riskera att den ska rasa samman.

  Framförallt poängterar den tidigare amerikanske utrikesministern att konsekvenserna av coronakrisen kan bli att människor tappar förtroende för sina respektive länders regeringar och myndigheter – eftersom dessa inte agerat tillräckligt kraftfullt. Han menar vidare att det är "globala visioner" som ska lösa problem som pandemin visat på.
  Där angreppet på den mänskliga hälsan förhoppningsvis blir tillfälligt, så kommer den politiska och ekonomiska omvälvning som släppts lös kanske att vara i generationer. Inget land, inte ens USA kan i en rent nationell ansträngning övervinna viruset. Att ta i tu med de problem vi står inför måste i slutändan kopplas till globala visioner och samarbetsprogram.” skriver Kissinger.

  Han efterlyser framförallt strategier och nya tekniker för att kontrollera smittade globalt och se till att stora grupper människor vaccineras, samt att läka skadorna uppstått i världsekonomin. Därtill betonar han, som en egen tredje punkt, särskilt vikten av att försöka "skydda principerna för den liberala världsordningen".

  Han understryker att befolkningen måste få säkerhet, ordning, ekonomiskt välstånd och rättvisa för att uppfatta staten som legitim och vädjar därför efter att ledare tänker på att tillfredsställa dessa grundläggande medborgerliga behov för att inte riskera samhälleliga omvälvningar.

  En global reträtt från att balansera makten med legitimitet kommer göra att det sociala kontraktet faller samman både inrikes och internationellt.

  Avslutningsvis lyfter Kissinger ett varningens finger till dagens ledare att "ett misslyckande kan sätta världen i brand”.

  Henry Kissinger är mycket tungt profilerad inom starkt globalistiskt-plutokratiskt betonade tankesmedjor och nätverk som Bilderberggruppen, Trilaterala Kommissionen, Council on Foreign Relations och Atlantic Council. Han är känd för att ofta tala om den nya och liberala "världsordningen" både i tal och skrift – bland annat i sin bok "World Order".


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!