Inrikes

Must: “Den liberala världsordningen” har försvagats

Sverige är en del av en "liberal världsordning" enligt den militära underrättelsetjänsten. Bild: Natos generalsekretarare Jens Stoltenberg i förgrunden, Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist i bakgrunden.

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten beskriver i sin årsöversikt Sverige som en del av en “liberal världsordning” som “står under press” och “på ett avgörande sätt försvagats av Rysslands agerande”.

Must ser i uttryckliga ordalag på Sverige som utgörande en del av en liberal och “regelbaserad” världsordning och skriver vidare i sin årsöversikt:
Tendensen är en tillbakagång för demokrati, rättsstatlighet, respekt för normer och folkrätt och för multilateralt samarbete. Traditionella samarbetsmönster och intressegemenskaper kan inte längre i alla sammanhang tas för givna.

Man bekymras vidare över det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa, och fastslår man att situationen enkom “är orsakad av Rysslands agerande”. USA och Natos expansion österut och drivande roll bland annat i Ukraina vid sidan av många andra militära konflikter fäster man ingen däremot ingen tonvikt på. Istället riktar man uppmärksamheten på att den ryska militären lagt stora resurser på att förbättra sin ledningsförmåga och på att öva förbanden på att göra snabba förflyttningar. Man ser därtill att landets militära förmåga har ökat sedan 2018 och att den kommer att fortsätta öka under de närmaste fem åren.

Till Musts uppdrag hör att kartlägga yttre hot mot Sverige åt regeringen och överbefälhavaren. Säkerhetshot man bedömer är inte endast rent militära utan kan också innefatta sådant som kriminalitet, subversion och terrorism.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!