Amerikanska judar lojala mot Israel

publicerad 4 december 2023
- av Isac Boman
Judar som identifierar sig som republikaner är mer känslomässigt knutna till Israel än de som ser sig som demokrater.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En mycket stor del av den judiska befolkningen i USA uppger att omsorg och engagemang för staten Israel är en viktig och grundläggande del i deras judiska identitet.

Kriget i Gaza rapporteras ha ökat känslan av solidaritet bland judiska amerikaner och fått fler att understryka de personliga band de känner till staten Israel – även om de själva aldrig bott eller ens besökt landet ifråga.

I en undersökning som genomfördes av tankesmedjan Pew Research Center 2019-2020 sade 82 procent vuxna judar i USA att omsorgen om Israel är en grundläggande eller viktig del av vad det innebär för dem att vara judar. Ungefär sex av tio sade att de har mycket eller en del gemensamt med judar i Israel, att de är mycket eller något känslomässigt knutna till Israel och att de följer nyheter om Israel mycket eller ganska nära.

Många judiska amerikaner har också varit i Israel: 45 procent säger att de varit där någon gång medan 26 procent uppger att de besökt landet flera gånger eller tidigare bott där. De som har varit i Israel är också mer benägna att känna sig känslomässigt knutna till landet än de som inte har varit där.

Religiösa och ateister

Undersökningen genomfördes mellan 19 november 2019 och 3 juni 2020 bland 4 718 vuxna judar i USA. Av de svarande identifierade sig 3 836 som judar på grund av sin religiösa tillhörighet och ytterligare 882 identifierade sig som judar av etniska eller kulturella skäl.

Den senare gruppen inkluderade amerikaner som beskrev sig själva som ateister, agnostiker eller “inget särskilt”, men som har en judisk förälder eller har uppfostrats judiskt.

Totalt sett utgjorde judiska amerikaner uppskattningsvis 2,4 procent av den totala vuxna befolkningen i USA vid tidpunkten för studien. Ungefär tre fjärdedelar av de judiska amerikanerna var religiöst judiska, medan ungefär en fjärdedel inte ansåg sig tillhöra någon religion.

Republikaner mest Israelvänliga

Att känna samhörighet med Israel är överlag mycket vanligt bland judiska amerikaner, men vissa judiska vuxna är mer benägna än andra att känna så, enligt tankesmedjan. Till exempel var det mycket mer sannolikt att vuxna troende judar ansåg att Israel var en väsentlig eller viktig del för dem jämfört med icke religiösa judar. För en majoritet av individerna inom båda grupperna sågs dock omsorgen om Israel trots allt som grundläggande eller viktig.

Det fanns också skillnader beroende på judendomens gren, ålder, politisk partitillhörighet och andra faktorer. Till exempel sade två tredjedelar judiska amerikaner i åldern 65 år och äldre att de känner sig känslomässigt knutna till Israel, jämfört med 48 procent av de mellan 18 och 29 år.

Judiska amerikaner som identifierar sig som republikaner eller lutar åt det republikanska partiet var också betydligt mer benägna än demokrater att känna sig känslomässigt knutna till Israel.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!