Allt fler fångar hålls isolerade på USA:s federala anstalter

Washington - Under de senaste åren har det blivit mycket vanligare att interner i USA:s federala fängelser under mycket lång tid tvingas avtjäna sina straff i isoleringsceller. Detta trots att det inte har genomförts några studier av isoleringens långsiktiga effekter. Det visar en ny stor granskning utförd av den amerikanska kongressens oberoende utredningsorgan.

publicerad 5 juni 2013
Långvarig isolering av fångar och misstänkta har blivit vanligt och leder ofta till svårt lidande och högre återfallsbenägenhet

Enligt en rapport som släpptes i fredags av Government Accountability Office, GAO, tvingas allt fler interner i landets federala fängelser sitta isolerade under 23 av dygnets 24 timmar. Många av internerna sitter i sina isoleringsceller, eller på andra avskiljda platser, i flera månaders tid och ibland i flera år.

Enligt GAO ökade antalet interner som utsätts för isolering med 17 procent från 2008 och fram till i februari i år, då 12 500 interner hölls isolerade på de federala anstalterna. Under samma period ökade det sammanlagda antalet interner på landets federala anstalter endast med sex procent.

fangelse-usa-680
Lätt att hamna på isoleringsavdelningar, men svårt att komma ut. USA:s fängelsesystem är utan jämförelse det absolut största i världen. Foto: Serge Melki/CC BY 2.0

GAO understryker att utvecklingen har fortgått trots att de federala fängelsemyndigheterna inte har utrett hur isoleringen påverkar säkerheten på anstalterna – eller fångarnas mentala hälsa.

Kritiker menar att denna brist på utvärdering på sikt innebär stora risker för hela det amerikanska samhället. De pekar på att det finns omfattande internationella studier som visat hur skadligt det är för människor att hållas utestängda från alla typer av sociala relationer.

För nästan alla människor är en långvarig social isolering mycket skadlig. Det förorsakar ett extremt lidande som kan leda till bestående psykiatriska skador, säger David Fathi, som arbetar med fängelsefrågor vid medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union, ACLU.

Fathi menar att den ökande användningen av isoleringsceller har direkt skadliga konsekvenser för hela samhället.

Det är uppenbart skadligt och kontraproduktivt. Vi känner till att människor som suttit i isoleringsceller i högre grad återfaller i brott i jämförelse med andra jämförbara interner, säger han.

USA:s fängelsesystem är utan jämförelse det absolut största i världen. Enligt en officiell rapport som lanserades av kongressens granskningsorgan CRS i januari så har antalet fångar på landets federala fängelser stigit med närmare 800 procent under de senaste tre decennierna, till närmare 219 000 interner. En ökning som enligt CRS är ”historiskt oöverträffad”.

Enligt GAO:s nya rapport sitter runt sju procent av internerna på de federala fängelserna isolerade. David Fathi vid ACLU menar att detta innebär att USA är exceptionellt.

Inget annat land har gjort den långvariga isoleringen till en sådan integrerad del av sitt fängelsesystem, säger han till IPS.

Fathi menar att många som arbetar inom fängelserna anser att användningen av isoleringscellerna förbättrar säkerheten på anstalterna.

Isoleringsavdelningarna är en plats dit bråkiga, svårhanterliga, eller udda fångar riskerar att föras. Det är också en plats som det är ganska lätt att hamna på, men som är svår att ta sig ifrån, säger han.

Andra bedömare menar att det amerikanska fängelsesystemet numera är så överbelagt att isoleringscellerna har blivit en plats dit man för interner som har särskilda behov.

– De problem som de överfulla fängelserna skapar gör att de ansvariga måste vara mer strategiska med en del av internerna – i synnerhet de som är psykiskt sjuka. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser, säger Nicole Porter vid organisationen Sentencing Project.

Nyligen avslöjades det att ett fängelse i Pennsylvania använt sina isoleringsceller på just det sättet. En federal utredning visade att det aktuella fängelset förflyttat interner med svåra psykiska problem till isoleringsceller, där de fått sitta nästan dygnet runt, i vissa fall i flera års tid. Enligt myndigheterna strider förfarandet mot internernas medborgerliga rättigheter och man har därför beordrat en större utredning av fängelser i hela delstaten.

 

Carey L. Biron/IPS
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.