Regeringen vill placera fångar utomlands

publicerad 15 december 2023
- av Markus Andersson
Gunnar Strömmer vill titta i närområdet efter fängelseplatser.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det råder akut platsbrist inom Kriminalvården – något regeringen hoppas kunna lösa genom att hyra fängelseplatser i andra länder. Nu har en utredare tillsatts för att se över huruvida denna typ av placeringar är praktiskt möjliga att genomföra.

– Vi måste arbeta på flera fronter samtidigt, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff på torsdagen.

Politiker och Kriminalvården har länge larmat om att det inte finns tillräckligt antal platser för att inhysa alla fångar, befintliga anstalter och häkten byggs just nu ut över hela landet – ändå menar regeringen att detta inte är tillräckligt.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna hoppas därför kunna hyra fängelseplatser i andra länder och har dragit igång en utredning för att se över huruvida detta är möjligt, hur mycket det skulle kosta och vilka praktiska och organisatoriska bekymmer man behöver lösa. Det ska också analyseras hur transporterna ska organiseras, vilka slags fångar som kan placeras utomlands och hur man ska gå tillväga för att dessa ska behandlas på ett acceptabelt och lagenligt sätt.

Mattias Wahlstedt, kanslichef och biträdande avdelningschef vid Polisens rättsavdelning, har utsetts till utredare och ska arbeta med detta uppdrag i tolv månader.

Tittar i närområdet

Enligt Gunnar Strömmer vet man inte idag vilka länder Sverige kan skriva avtal med – men att fokus ligger på ”närområdet”.

– Man kan tänka sig Norden och Europa. Det är framför allt där som erfarenhet finns med andra jämförbara länder som hyrt platser utomlands.

Nederländerna är ett exempel på ett europeiskt land som mot betalning tagit emot fångar från andra EU-länder, och är ett av alternativen regeringen ska titta närmare på.

– Det är klart att det finns risker men jag är övertygad om att det går att ta hand om dem på ett bra sätt. Det är det utredaren ska göra och vi är öppna för vad utredaren kommer fram till. Vår poäng är att gå till botten med de här frågorna, fortsätter justitieministern.

Enligt Strömmer är Sverige i behov av en fördubbling av antalet fängelseplatser jämfört med idag.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!