Utrikes

Aktivistgrupp: Amerikansk ambassadör i Ukraina övervakade journalister

Marie Yovanovitch, USA:s tidigare ambassadör i Ukraina.

Aktivistgruppen Judicial Watch utreder nu om den förre amerikanska ambassadören i Ukraina, Marie Yovanovitch, beordrade att journalister och personer med kopplingar till Donald Trump skulle övervakas.

Judicial Watch ska ha begärt ut information från det amerikanska utrikesdepartementet omfattande alla dokument och inspelningar som handlar om eller kan kopplas till övervakandet av eventuella amerikanska journalister, fotografer eller andra mediepersoner mellan 1 januari 2019 fram tills nu.
Det inkluderar alla dokument avseende omfattningen om övervakningen som skulle ske och föremål för denna samt dokument som innehåller informationen som samlades i enlighet med övervakningen”, skriver gruppen.

Man ber vidare om all kommunikation mellan tjänstemän på utrikesdepartementet och människor de träffat.

Yovanovitch anklagas av flera källor för att ha begärt att flera journalister som upplevdes för Trump-vänliga skulle kartläggas och övervakas trots att detta saknat lagstöd. Personer som ska ha utsatts är bland andra Donald Trump, aktivisten Pamela Geller, New Yorks tidigare borgmästare Rudy Guiliani och journalisten Sara Carter. Den sistnämnda har uppmärksammat anklagelserna på sin hemsida där hon lyfter fram Judicial Watch slutsatser.

Det påstås också att Yovanovitch kan ha brutit mot flera lagar och förhållningsregler om det stämmer att hon använt utrikesdepartementets resurser för att kartlägga amerikanska medborgare. Det ska främst ha handlat om digital kartläggning och övervakning, och när det påtalades för Yovanovitch att agerandet var olagligt så ska det ha avslutats.

En anonym källa menar dock att Yovanovitch redan från början varit väl medveten om att man inte får övervaka amerikanska medborgare om de inte utgör ett säkerhetshot.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!