Miljö

Almedalen: 370 miljoner i utsläpp

Almedalsveckan kostar i år 370 miljoner kronor i utsläpp genererat av evenemangen och resorna till och från Gotland. Flyttas veckan till Stockholm skulle 174 miljoner sparas. Det skriver miljökonsultbyrån Normative i ett pressmeddelande.

Utsläppen orsakar miljöskador, vilket räknas ut genom att omvandla bland annat koldioxidutsläpp, vattenanvändning, påverkan på biologisk mångfald, luftföroreningar, försurning och övergödning till hur många kronor människor i genomsnitt är villiga att betala för att undvika skadan.
57 procent av Almedalsbesökarna kommer från Stockholm, 8 procent från Göteborg och 4 procent från Malmö. Endast 13 procent kommer från Gotland.

Genom att minska tillresandet med 87 procent förkortas resorna 1,2 miljoner kilometer med bil, 5,6 miljoner kilometer med färja och 2,7 miljoner kilometer med flyg. Beräkningarna bygger på undersökningar om hur många som förväntade besökare, varifrån de kommer samt antalet event. Datan har sedan kombinerats med så kallade livscykelanalyser.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!