Världens koldioxidutsläpp minskar kraftigt

publicerad 23 maj 2020
- av Markus Andersson
Utsläppen har minskat.

De senaste månaderna har de globala koldioxidutsläppen dämpats dramatiskt. En ny omfattande studie som sammanställt statistik från 69 länder visar att de dagliga utsläppen minskat med uppemot 17 procent. I Sverige är nedgången minst lika omfattande.

Det är Global Carbon Project som ligger bakom studien som publicerats i ansedda Nature. Man kan tydligt påvisa att minskningen av koldioxidutsläpp är större än vad som förväntats. Även i Sverige har en minskning av dagliga utsläpp med som mest uppemot hela 28 procent noterats – detta trots att restriktionerna som införts i samband med coronakrisen är förhållandevis milda och det mesta rullat på som vanligt.

Professor Corinne Le Quéré vid East Angla-universitetet i Storbritannien räknar med att den globala utsläppsminskningen över hela året kan landa på omkring 7 procent, vilket man menar skulle vara mycket positivt för de uppsatta klimatmålen.

Man har jämfört april 2020 med samma period förra året och kommit fram till att utsläpp från transportsektorn, energisektorn och industrin varit de som minskat mest. Man noterar dock samtidigt att det krävs längre jämförelseperioder för att få fram bättre och mer talande statistik.

Forskarna är samtidigt noga med att påpeka att det krävs ”strukturella förändringar” om man vill att minskningarna ska förbli permanenta även efter att coronapandemin är över, och att stort fokus måste ligga på att hitta så kallade ”klimatsmarta” och miljövänliga alternativ inom produktion, energi och transport.

Forkarteamet ser exempelvis gärna att transportsystemet elektrifieras och att kollektivtrafiken byggs ut, att cykelvägar konstrueras och att möjligheter att arbeta via distans ses över ordentligt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!