skogsbruk

Foto: Tero Laakso/CC BY 2.0

"Tredubblad vinst med kalhyggesfritt"

DebattHans Sternlycke lyfter fram fördelarna med kontinuitetsskogsbruk framför kalhyggesbruk som tillämpas i Sverige, men är förbjudet i vissa grannländer.Holmen Skog bryter mot certifiering

MiljöSkogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland.


Skarp kritik mot SCA:s skogsbruk

MiljöSkogsbolaget SCA får skarp kritik från Fältbiologerna i deras årliga naturvärdesinventering. I år låg fokus på skogar i Västerbotten som anmälts av SCA för avverkning.


Foto: Martainn/CC BY-NC 2.0

Två stora skogsägare väljer kalhyggesfritt

MiljöTvå stora skogsägare har nu beslutat om att övergå till kontinuitetsskogsbruk för sina skogar. Bruket är sedan tidigare förbjudet i fler länder på kontinenten.