skogsbrukHolmen Skog bryter mot certifiering

MiljöSkogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland.Skarp kritik mot SCA:s skogsbruk

MiljöSkogsbolaget SCA får skarp kritik från Fältbiologerna i deras årliga naturvärdesinventering. I år låg fokus på skogar i Västerbotten som anmälts av SCA för avverkning.