Skarp kritik mot SCA:s skogsbruk

publicerad 18 januari 2014

Skogsbolaget SCA får skarp kritik från Fältbiologerna i deras årliga naturvärdesinventering. I år låg fokus på skogar i Västerbotten som anmälts av SCA för avverkning.

– Sju av de skogar vi har inventerat har så höga naturvärden att det är anmärkningsvärt att de har avverkningsanmälts överhuvudtaget. Skogar med höga naturvärden är en bristvara i Sverige, säger Robin  Pranter, Fältbiologernas skogsnätverk, i ett pressmeddelande.

De sökte efter rödlistade arter och strukturella värden som mäng­den död ved, blandningen av trädslag och spår av brand.

– Vi kräver att SCA avsätter samtliga områden som vi beskriver i vår rapport till fri utveckling, eller till att endast beröras av naturvär deshöjande åtgärder. En avverkad naturskog kan vi inte få tillbaka på kortare tid än flera hundra år. Så länge kan varken vi människor eller skogsarterna vänta, fortsätter Robin Pranter.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!