Holmen Skog bryter mot certifiering

publicerad 5 december 2015

Skogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland.

Bolaget har en miljömärkning enligt GSC (Forest Stewardship council) och uppger att de tar miljöhänsyn. Efter att Fältbiologerna slagit larm om höga naturvärden i flera områden som Holmen Skog skulle avverka stoppade bolaget tillfälligt en pågående avverkning. Skogsstyrelsen bekräftade sedan Fältbiologernas bedömning och upprättade nyckelbiotoper i ett av de aktuella områdena.

– Sveriges lagar och myndigheter förmår inte att skydda så mycket som enligt forskningen skulle krävas för att säkerställa den biologiska mångfalden. Och produktionsmålet prioriteras ständigt…

 


Liknande artiklar: