Miljö

Holmen Skog bryter mot certifiering

Skogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland.

Bolaget har en miljömärkning enligt GSC (Forest Stewardship council) och uppger att de tar miljöhänsyn. Efter att Fältbiologerna slagit larm om höga naturvärden i flera områden som Holmen Skog skulle avverka stoppade bolaget tillfälligt en pågående avverkning. Skogsstyrelsen bekräftade sedan Fältbiologernas bedömning och upprättade nyckelbiotoper i ett av de aktuella områdena.
– Sveriges lagar och myndigheter förmår inte att skydda så mycket som enligt forskningen skulle krävas för att säkerställa den biologiska mångfalden. Och produktionsmålet prioriteras ständigt över miljömålet, trots att lagen säger att de ska vara jämställda, säger Ellinor Delin, Fältbiologernas skogsnätverk och en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

Föreningen uppger att ArtDatabanken uppskattar att naturskog endast kommer att finnas kvar i reservaten inom 20 år.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!