Svenska älgstammen riskerar att rödlistas

publicerad 9 juli 2024
- av Sofie Persson
Förra året fick 68 000 av cirka 250 000 svenska älgar skjutas.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Sverige riskerar älgstammen att hamna på Artdatabankens rödlista. Trots detta vill skogsbolagen att man skjuter mer älg på grund av betesskador.

Älgstammen i Sverige har gått upp och ner under åren, men sedan 1980-talet har den fortsatt att minska kraftigt. Det minskade antalet beror mycket på jakt och skogsbruk, enligt Världsnaturfonden WWF.

Var femte år sammanställer Artdatabanken vid Lantbruksuniversitet, SLU, en rödlista med arter som anses hotade. Älgstammen har minskat så pass mycket att den riskerar att hamna där vid nästa sammanställning år 2025.

En rödlistning innebär att vi ser en drastisk minskning av älgstammen och att vi måste ta krafttag för att bibehålla en livskraftig älgstam i Sverige, säger WWF:s naturvårdsexpert och jägare Benny Gäfvert.

Skogsindustrierna anser att älgförvaltningssystemet bör ändras för att kunna styra mot målet att minska betestrycket från älgar och annat klövvilt. Trots det minskade antalet vill bland annat skogsbolaget SCA att man skjuter mer älg på grund av de skador som görs på skogsplantor.

I den inventering som görs varje år så är ungefär 10 procent av de tallplantor som vi har ute i våra marker betesskadade, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef SCA Skog till skattefinansierande SVT.

“För stor makt”

Sven Norgren vid Jägareförbundet Mitt Norrland säger att älgstammen minskat med 30 till 40 procent och anser att gränsen är nådd för hur mycket man kan skjuta ner stammen – snarare behöver antalet älgar öka i flera områden. Han anser också att skogsindustrierna har för stor makt över älgförvaltningen.

Ja, för stor makt. Men samtidigt, det är äganderätten, så det får vi respektera. Sen hur vi måste förändra älgförvaltningen i framtiden, det är en större sak. Inte bara med skogsbolag, utan det måste förändras, säger han.

Den 21 augusti kommer SLU lämna en rapport till Naturvårdsverket gällande älgstammen och dess storlek, samt hur den utvecklas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!