Europas största skogsägare avverkar i nyckelbiotoper

Den biologiska mångfalden

publicerad 25 juni 2024
- av Sofie Persson
SCA anklagas för att förstöra den biologiska mångfalden.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska SCA har de senaste åren avverkat skog i nyckelbiotoper och kontinutetsskogar, visar en granskning från Bonniertidningen DN. Med marknadens högsta hållbarhetscertifiering, FSC, som bolaget har, får man inte avverka i nyckelbiotoper. Samtidigt satsar SCA miljarder på att utöka sina pappersfabriker, men pappersindustrin larmar om att det är brist på råvaror från skogen.

Kontinutetsskogar är skog som aldrig varit kalavverkad med dagens skogsmaskiner, de har ofta högre naturvärden med bland annat fler rödlistade arter. Det är dock tillåtet enligt Skogsstyrelsen att avverka skog även där, men EU har nyligen bestämt att sådan avverkning ska kartläggas i syfte att kunna skyddas bättre. I DN:s granskning framkommer det att Europas största skogsägare, SCA, valt att avverka i ”sannolika kontinuitetsskogar” i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län, enligt Naturvårdsverkets kartskikt. Totalt ska man ha avverkat omkring 27 000 hektar av den typen av skog.

Vidare har man också avverkningsanmält över 300 hektar nyckelbiotoper sedan 2020, det är områden som anses särskilt viktig för att bevara växter och djur. Dessa områden får inte avverkas om man har marknadens högsta hållbarhetscertifiering, FSC, som SCA har. Enligt FSC:s regler får man endast utföra skötsel i sådana områden i syfte att bevara eller öka naturvärdena. Ett antal av platserna som SCA anmält för avverkning är också så kallad “urskog”, som det endast finns tre procent kvar av i hela Europa.

“Skam att ett stort skogsbolag håller på med detta”

Sverige är är världens fjärde största exportör av papper och pappersmassa. Pappersindustrin har ökat de senaste åren i takt med att plast byts ut mot papper, och i och med sanktionerna mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina har man även stoppat importen av timmer därifrån till EU. Detta gör att hela pappersindustrin larmar om brist på skogsråvaror och att konkurrensen av det fortsätter att öka.

Samtidigt har SCA expanderat sina pappersfabriker för miljarder kronor, där man bland annat invigde världens största pappersmaskin förra året.

SCA:s skogsskötselchef Ola Kårén skriver i ett mejl till DN att bolaget inte kommer att avverka ”de flesta nyckelbiotoperna som är anmälda för avverkning”, samt att den stora delen av de platser man kommer avverka på är i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Biologen Johan Nitare, som var tjänstemannen vid Skogsstyrelsen som utvecklade systemet för nyckelbiotoper, håller dock inte med företaget.

Det är tvärtom irreversibel exploatering av biologisk mångfald. Det är en skam att ett stort skogsbolag håller på med detta, säger biologen när han ser satellitbilder på en nyckelbiotop i Timrå som SCA avverkat i.

Även professor Alexandre Antonelli, forskningschef vid brittiska Royal Botanic Gardens anser att avverkningen gör stor skada.

Förlusten av biologisk mångfald handlar inte bara om det sista djuret eller växten av en viss art på jorden, utan till stor del om den lokala påverkan som sker i dagens ohållbara markanvändning, säger han.

Ola Kårén uppger efter kritiken att man kommer se över den avverkning som sker i nyckelbiotopen i Timrå.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!