Sverige avverkar skyddsvärd skog

publicerad 21 juni 2017
Avverkad skog

Endast 5 promille 54 000 avverkningsanmälningar i Sverige stoppas. Det är bara om Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen meddelar förbud eller föreläggande om miljöhänsyn som en anmäld avverkning kan stoppas.

Av Värmlands 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark är det bara 1,1 procent som har ett formellt skydd. Skogsbolagen, även miljöcertifierade, fortsätter hugga ner skyddsvärda skogar. Av riktigt gammal skog, alltså skog som är mer än 120 år gammal, återstår inte mer än 1,4 procent.

– Det finns nästan inga länder i världen som har påverkat sitt egna skogsekosystem så allvarligt och så mycket som Sverige med vårt storindustriella kalhyggesskogsbruk, säger Sebastian Kirppu, naturinventerare vid Naturskyddsföreningen.

Miljöcertifierade Mellanskog avverkade en skog med höga naturvärden mitt under pågående bildande av naturreservat. Den avverkade skogen var en del av ett område där Länsstyrelsen i Värmland identifierat 19 rödlistade, hotade arter.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!