Inrikes

Steget efter


Foto: SvartPandra/CC BY-SA 4.0

Uteslutningar av framstående SD:are

Inrikes ”Maktmissbruket är totalt” Sverigedemokraterna genomför massuteslutningar och utesluter bland annat Gustav Kasselstrand och William Hahne.


SDU polisanmäler Ungdomsstyrelsen

Inrikes Anser att beslutsfattare gjort sig skyldig till tjänstefel. SDU har lämnat in en polisanmälan mot en beslutsfattare hos Ungdomsstyrelsen för tjänstefel.


Foto: SDU.nu

Kasselstrand sparkas från SD-styrelsen

Inrikes Enligt valberedningen nya förslag till partistyrelsen. Ordföranden för SD:s ungdomsförbund SDU, Gustav Kasselstrand, får lämna sin roll i partistyrelsen.