Inrikes

SDU polisanmäler Ungdomsstyrelsen

Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, har lämnat in en polisanmälan mot en beslutsfattare hos Ungdomsstyrelsen för tjänstefel. Anledningen är att det sverigedemokratiska ungdomsförbundet fått avslag på sin ansökan om statligt stöd.

SDU anser att beslutsfattaren gjort sig skyldig till tjänstefel rörande opartiskhet och överklagandeförbud i samband med sitt beslut.
“Tjänstemannen är ansvarig för att ha avslagit SDU:s ansökan om statligt stöd när alla andra ungdomsförbund ges miljonbidrag. Denne har i sin myndighetsutövning åsidosatt det grundlagsskyddade kravet på opartiskhet i Regeringsformen 1 kap. 9 §:”, skriver SDU i ett pressmeddelande.

I förra veckan fick SDU beskedet att man inte får statligt bidrag för sin verksamhet. Ungdomsstyrelsen motiverade sitt beslut med att organisationen har brister i den demokratiska strukturen.

“I granskningen har vi sett att SDU:s medlemsföreningar inte kan räknas som medlemsförening enligt förordningens definition (§6). De uppfyller inte villkoret om att ha antagit stadgar i demokratisk ordning”, löd Ungdomsstyrelsen motivering.

 

 

Läs även: Kasselstrand sparkas från SD-styrelsen

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!