Ekonomi

Foto: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0

Misstänkt mutbrott på Riksgälden

Inrikes 11 medarbetare på Riksgälden, myndigheten som ansvarar för finansförvaltning åt staten, har åtalsanmälts. De 11 medarbetarna misstänks ha tagit emot mutor.