krisberedskap


Foto: Jonathan Sulo/CC BY 2.0

Sverige kan få matransonering

InrikesRegeringen menar att man har lagligt stöd att exempelvis begränsa svenskarnas inköp av mjölk till två liter i veckan.