Sverige kan få matransonering

publicerad 3 maj 2020
- av Isac Boman
En gräns på två liter mjölk per person kan komma att sättas.

Regeringen menar att man har lagligt stöd att exempelvis begränsa svenskarnas inköp av mjölk till två liter i veckan. Tidigare har svenska myndigheter avrått medborgarna från att bunkra upp med livsmedel.

Tidigt gick svenska myndigheter ut och hävdade att det absolut inte fanns några anledningar för svenskar att bunkra medicin och livsmedel. Nu säger regeringen trots detta att man inte utesluter att Sverige måste börja med ransonering.

Enligt Svenska Dagbladet för regeringen dialog med de stora matvarujättarna för att ha koll på läget och se om det finns ett behov av att börja ransonera livsmedel. Enligt Statssekreterare Per Callenberg så har det ännu inte behövts men om regeringen skulle ändra sig så har man lagen på sin sida.

– Det finns lagstöd för det. Vi skulle kunna säga att varje medborgare bara får köpa två liter mjölk i veckan, säger han.

Som Nya Dagbladet tidigare har rapporterat om har Sverige inte längre kvar några beredskapslager efter att man av rent ideologiska skäl beslutade sig att destruera de befintliga. Callenberg erkänner också att Sverige idag är extremt beroende av utländsk import av mat och att landet är sårbart om maktproduktionen i andra europeiska länder skulle haverera eftersom Sverige och Finland oftast är sist i transportkedjan.

I mars gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut och konstaterade att det inte fanns någon som helst anledning för svenskar att hamstra matvaror och att detta tvärtom avråddes eftersom det kunde bidra till en ökad oro.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!