Coronavirusets spridning

Livsmedelskris kan bli verklighet i Sverige

publicerad 15 mars 2020
Butikerna har också prioriterat bort sin lagerhållning.

Sverige är extremt beroende av fungerande transporter och import för att leverera mat till affärerna och mer än hälften av allt livsmedel som svenskarna konsumerar produceras numera utomlands. Livsmedelsverket erkänner därtill att Sverige inte längre har någon livsmedelsberedskap och de beredskapslager som tidigare funnits har monterats ner.

– Vi har inget system för livsmedelsberedskap. Det är något som behöver byggas upp i det nya civila försvar som har planerats under några år, säger Therese Frisell, expert på livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverket, till Sveriges Radio.

Under kalla kriget fanns det lager som fylldes med livsmedel för att klara eventuella krissituationer upp till flera år långa, dessa finns dock inte längre utan har monterats ner under de senaste decennierna.
En annan problematisk faktor är att svenska matkoncerner arbetar efter en princip där man vill ha så lite lagerhållning som man bara kan och istället förlita sig på att transportleden och leveranserna alltid fungerar. Gör de inte det så gapar hyllorna snart tomma.

Frisell tycker att det är positivt…


 


Liknande artiklar: