Livsmedelskris kan bli verklighet i Sverige

Coronavirusets spridning

publicerad 15 mars 2020
- av Isac Boman
Butikerna har också prioriterat bort sin lagerhållning.

Sverige är extremt beroende av fungerande transporter och import för att leverera mat till affärerna och mer än hälften av allt livsmedel som svenskarna konsumerar produceras numera utomlands. Livsmedelsverket erkänner därtill att Sverige inte längre har någon livsmedelsberedskap och de beredskapslager som tidigare funnits har monterats ner.

– Vi har inget system för livsmedelsberedskap. Det är något som behöver byggas upp i det nya civila försvar som har planerats under några år, säger Therese Frisell, expert på livsmedelsförsörjning på Livsmedelsverket, till Sveriges Radio.

Under kalla kriget fanns det lager som fylldes med livsmedel för att klara eventuella krissituationer upp till flera år långa, dessa finns dock inte längre utan har monterats ner under de senaste decennierna.

En annan problematisk faktor är att svenska matkoncerner arbetar efter en princip där man vill ha så lite lagerhållning som man bara kan och istället förlita sig på att transportleden och leveranserna alltid fungerar. Gör de inte det så gapar hyllorna snart tomma.

Frisell tycker att det är positivt att svenskarna nu själva börjar ta ansvar för att ha ordentligt med livsmedel hemma och påminner om den broschyr som skickades ut för två år sedan till alla svenska hushåll.

– Det är bra att man gör det, alla kommer väl förhoppningsvis ihåg broschyren Om krisen eller kriget kommer som kom för två år sedan. Det här är en liten påminnelse om hur sårbart samhället kan bli, säger hon.

Redan nu har det förekommit förseningar och störningar av leveranser till matbutiker, även om de har fyllts på eftersom. Skulle däremot många chaufförer samtidigt insjukna så skulle det bli svårt att kunna fullfölja mattransporterna.

– Det har varit avbrott från Kina, men det håller på att lossna. Men ganska snart kommer vi få tackla hur det ska gå med leveranser från södra Europa, säger Tobias Rydegren som är presschef på Coop.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!