Inrikes

Birgitta Ohlsson KU-anmäler Stefan Löfven

Inrikes Liberalernas utrikespolitiske talesperson Birgitta Ohlsson har valt att KU-anmäla statsminister Stefan Löfven på grund av hans ovilja att kalla Saudiarabien för en diktatur.


Steget efter


Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Carl Bildt anmäls till Konstitutionsutskottet

Inrikes Anmäls för att ha brutit mot offentlighetsprincipen. Morgan Johansson (S) har anmält Carl Bildt och misstänker att Regeringen medvetet undanhåller information.