Carl Bildt KU-anmäls

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) har valt att anmäla utrikesminister Carl Bildt (M) för att bryta mot den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

publicerad 22 december 2013

Det handlar om att SR:s Ekoreporter Erik Ridderstolpe begärde att få ut dokument som handlar om Centerpartiets partiknutna bistånd till Irak. Det tog över tre månader innan Utrikesdepartementet, UD, lämnade ut handlingarna till Ekoreportern – någonting som Morgan Johansson uppfattar som oacceptabelt.

Morgan Johansson. Foto: Pressbild
Morgan Johansson. Foto: Pressbild

”I fallet med Centerpartiets biståndspengar, tog alltså Utrikesdepartementets sekretessprövning över tre månader. Det är enligt min mening inte acceptabelt. Man får intrycket att regeringen medvetet har velat undanhålla information eftersom den kan vara partipolitiskt känslig”, skriver Morgan Johansson.

Johansson vill nu att KU, där Peter Eriksson är ordförande, ska granska Utrikesdepartementets hantering av utlämnande av allmänna handlingar och om det kan strida mot offentlighetsprincipen att dröja tre månader innan handlingen lämnades ut till Ekots reporter.

Det är inte första gången som Regeringens myndigheter är i blåsväder eller har kritiserats för att bryta mot rätten att ta del av offentliga handlingar. Enligt KU-anmälan ska Justitieombudsmannen, JO, ha kritiserat Regeringskansliet för att “myndigheten inte är anpassad till de krav som följer av grundlagarnas regler om tillgång till allmänna handlingar”.

Den 21 november i år röstade riksdagen ja till att ändra sekretessreglerna i offentlighetsprincipen i Sverige så att dokument som berör EU ska kunna hemligstämplas. Beslutet mötte skarp kritik.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!