kärnavfallBakterie äter giftigt avfall

MiljöEn ny encellig organism kan potentiellt komma att hjälpa oss att lösa några av problemen med lagring av kärnavfall, rapporterar forskare vid University of Manchester.