djurförsök15 miljoner för bättre djurskydd

EkonomiRegeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017-2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. Centret ska stödja de djurförsöksetiska nämnderna och stärka djurskyddet.