15 miljoner för bättre djurskydd

publicerad 3 november 2016

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017-2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. Centret ska stödja de djurförsöksetiska nämnderna och stärka djurskyddet genom samordning och kompetensutveckling på djurförsöksområdet.

3R-centret kommer att samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder och medverka i beredningen av statliga forskningsanlag riktade till området.

Det här är ett riktigt glädjebesked som vi får från regeringen som nu verkligen visar att Sverige prioriterar det oerhört viktiga arbetet med att utveckla metoder för att ersätta djurförsök, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens rätt.

3R-centret är också en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

3R står för:

Replace: Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
Reduction: Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda djur.
Refinement: Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!