Studien: 1500 kor ska hållas inne i 18 månader

publicerad 29 april 2023
- av Sofie Persson
Nuvarande betesregler för kor påstås ha negativ påverkan på självförsörjningen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


1500 kor ska hållas inomhus under 18 månader för att studera hur de påverkas. Anledningen är bland annat att Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) sedan en tid tillbaka verkat för att ta bort den betesrätt som finns i Sverige för kor, och har tillsammans med Växa Sverige lyckats få igenom ett godkännande av studien till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Redan 2021 ansökte föreningen Växa Sverige tillsammans med LRF om att få påbörja en studie för att undersöka hur det påverkade 2500 kor att hållas inne under en längre period, även under betesperioden. Ansökan gjordes till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd som genast stoppade projektet. Motivationen till detta var att man konstaterade att man redan vet att kor mår bra av att vistas utomhus, genom bland annat tidigare forskning, samt att det därmed inte var motiverat att utsätta djuren för lidande för att utreda något som redan var känt, och som heller inte skulle kunna bidra med förbättringar för djur i framtiden.

I januari i år återkom man med en ny ansökan, men denna gång till Uppsala djurförsöksetiska nämnd, där man nu minskat antalet kor till 1500. Studien skulle innebära att korna är inomhus 24 timmar om dygnet under 18 månader. Syftet har angetts vara att ”undersöka om, och i så fall hur, mjölkkors välfärd förändras månad för månad under en 18 månaders period av stallvistelse”, skriver Djurskyddet som tagit del av ansökan.

Skälet bakom ska vara att studien bör utföras eftersom Sverige bör öka sin självförsörjning av mejeriprodukter, men att nuvarande betesregler i vissa fall har en negativ inverkan. Nämnden sade förvisso att “nyttan i studien skulle kunna överväga lidandet för djuren”, men också att man anser att “sökande inte belägger detta på ett övertygande sätt” och avslog därför ansökan.

I april gjordes en tredje ansökan, även denna gång till Uppsala djurförsöksetiska nämnd, där man på nämndens begäran ändrat och specificerat sig något mer.

Nu har ansökan godkänts vilket innebär att 1500 kor på svenska gårdar kommer att hållas inomhus i lösdriftstall under 18 månader, även under sommarhalvåret. Sju djurbesättningar har i nuläget rekryterats fram, skriver Växa Sverige i ett pressmeddelande. Dessa ligger i Västra Götalands, Jönköpings, Kalmar, Gävleborgs och Uppsala län. Sedan ska man se hur korna påverkas av detta och förutspår att detta kommer att påverka Sveriges framtida mjölkproduktion stort.

Som ansvarig för studien är jag nöjd med att nämnden gjort en gedigen prövning av vår ansökan och kommit fram till samma slutsatser som vi om den rådande kunskapsbristen, menar Växas försöksledare Fredrik von Unge.

Sverige har sedan en tid tillbaka haft lag på att kor ska få komma ut under sommaren och ha så kallad “betesrätt”. LRF påbörjade redan 2020 en aktion mot att börja plocka bort kornas möjlighet till bete och menade att man istället ska ha lösdrift inomhus, något Natursidan rapporterat om. Förbundet har fått stark kritik på grund av det, där exempelvis eko-bönder menade att det var “skamligt”. Även Kristdemokraterna och Moderaterna har exempelvis i en enkät från Djurskyddet under 2022 svarat att man är för ett avskaffande av betesrätten.

Vi hoppas att studien ger en tydlig och vetenskaplig grund för en god djurhållning under årets alla dagar. För en sak vet vi sedan gammalt: friska och välmående djur producerar mer och bättre, säger Peter Kofoed, chef för LRF Mjölk.

Studieresultatet förväntas vara klart under 2024.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!