Inrikes

Migrationsöverdomstolen tar bort identitetskrav i dom

Personer som söker asyl i Sverige behöver inte längre kunna styrka eller bevisa sin identitet för att kunna beviljas asyl i landet. Enligt en dom från Migrationsöverdomstolen kan andra skäl att bevilja asyl väga tyngre än behovet att kunna identifiera personer som söker sig till Sverige.

Migrationsöverdomstolen har i en dom ändrat såväl Migrationsverkets som Migrationsdomstolens utslag i ett fall där en asylsökande inte har kunnat styrka sin identitet. Enligt Migrationsöverdomstolen kan det finnas andra skäl att bevilja asyl, som skyddsbehov och risker för den icke-identifierade asylsökanden.
Domen har redan väckt kritik hos gränspolis och personal vid Migrationsverket. Man befarar att domen kommer öppna upp för ett stort antal asylsökanden som gör sig av med identitetshandlingar för att därigenom eventuellt kunna öka möjligheterna att få asyl i Sverige. Domen innebär även att Sverige accepterar att vi inte har kontroll över vilka personer som söker sig till landet, enligt gränspoliser som NB Nyhetsbyrån har talat med.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!