IT/Övervakning

Reklam i appar mest hatat

IT/Övervakning Störst ovilja visar människor mot reklam i mobilappar och på videotjänsten Youtube, där en av fyra, framför allt i åldrarna 18-29 år, är villig att betala extra för att slippa reklam.